הפורום לתיאום המאבק באנטישמיות

פייסבוק איננה אוסרת פרסומים אנטישמיים

פרסומים אנטישמיים הטוענים כי השואה היא שקר וכי היהודים "ברבריים" ממשיכים להתפרסם בפייסבוק למרות שמדווחים עליהם לחברה. קריקטורות המתארות את העם היהודי כתיקנים בעלי אפים

Dates Range
Category
Countries