הפורום לתיאום המאבק באנטישמיות

מחקר בנושא אנטישמיות בבתי ספר

מוּדעות לבעיה הלוקה בחסר, ספרי לימוד גרועים: מדענים מברלין ומגִיסֶן בחנו, בחווַת דעת שהם ערכו, את האנטישמיות בבתי ספר. המסקנה שלהם מתנסחת כדלקמן: בתי ספר

Dates Range
Category
Countries