הפורום לתיאום המאבק באנטישמיות

כתובות אנטישמיות בדרך לבית הכנסת 

בָּמבֶּרג  – בבּמבּרג, מזה כבר חודשים, מרוססות סיסמאות כגון "אל תקנו אצל יהודים", צלבי קרס, סמלי ניצחון נאציים (Sig-Runes) כפולים, וזאת בבניינים ציבוריים וכן בכבישים

Dates Range
Category
Countries