הפורום לתיאום המאבק באנטישמיות

כתובות נאצה אנטישמיות בבית קברות

Share on print
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on facebook

Liberec (ליברץ) – צלב קרס והכתובת "יהודים לגז" הופיעו על קיר של בית הקברות
היהודי בעיר.