הפורום לתיאום המאבק באנטישמיות

בית קברות חולל

Share on print
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on facebook

Szikszó – יותר מחמישים קברות הושחתו בית קברות היהודי
ב-  Szikszó. המשטרה חוקרת את
המקרה.

 

הונדליזם אירע בבית העלמין הסגור כבר. קברים
רבים נותצו, נהרסו ובסיסם הושחת. בית הקברות היהודי נסגר לאחר מלחמת העולם השנייה.