הפורום לתיאום המאבק באנטישמיות

אנדרטת זיכרון חוללה

Share on print
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on facebook

Bautzen – צבע ירוק רוסס על 4 אבני נגף בעיר. מדובר ב"אבני נגף"
מנחושת השקועות ב
מדרכות בערים שונות במטרה להזכיר לעוברים ושבים את קורבנות הנאציזם.
כמו כן רוססו גרפיטי על קירות הבתים. המשטרה חוקרת.