הפורום לתיאום המאבק באנטישמיות

אבני נגף שוב חוללו

Share on print
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on facebook

זלצבורג – בעיר זלצבורג שני אבני נגף שוב חוללו. אלה הם אתרי זיכרון קטנים במדרכה
– והפעם בחזית התיאטרון הלאומי, המזכיר את קורבנות הרצח של הנאצים. בחודשים האחרונים
היו חילולים כאלה בכמה הזדמנויות.

 

בסוף אבני הנגף שמול התיאטרון הלאומי היו
מרוחים בשמן שחור או בצבע אספלט. אבני הזיכרון הקטן ממתכת הם לזכרם עבור קורבנות השואה
מזלצבורג Fritz Tannenberger ו- Siegfried Fritz Glasel ניזוקו קשות על ידי אלמונים.