הפורום לתיאום המאבק באנטישמיות

"יהודי עם מטבע כסף" בחלון ראווה של בית עבוט

Share on print
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on facebook

Slubice
– תמונה של "יהודי עם מטבע כסף" מצוי
בחלון ראווה של בית עבוט (pawnshop)
ב- Slubice (הערת
המתרגם: עיר במערב פולין, על נהר האוֹדֶר)
.

 

הוויכוח על זה באינטרנט
הוליך להגשת תלונה לראש העיר, וכן לביקור של מפקד הז'נדרמריה המקומית אצל בעל בית העבוט.
Robert Wangryn
טוען, שהכרזה איננה גילוי של אנטישמיות, אלא רק ביטוי להתפעלות ממסורות
הסוחרים היהודים
.