הפורום לתיאום המאבק באנטישמיות

כתובות נאצה אנטישמיות

Share on print
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on facebook

Fabriano – כתובות נאצה אנטישמיות ואנטי זרים רוססו בפארק ציבורי. פרטים נוספים בהמשך.