הפורום לתיאום המאבק באנטישמיות

בית קברות חולל

Share on print
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on facebook

Doetinchem – אלמונים פגעו בבית הקברות היהודי
ב Doetinchem. מצבה אחת ואנדרטה נפגעו. האנדרטה, אשר הופלה ונשברה,
היא מצבה מונומנטאלית העומדת על קבר מ- 1881.