הפורום לתיאום המאבק באנטישמיות

כתובת נאצה אנטישמית

Share on print
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on facebook

לובלין –  Pietrasiewicz Thomas הוא שוב קורבן
להתקפה אנטישמית. בלילה שבין יום שני עד יום שלישי, אלמונים ציירו מגן דוד ליד דלת
דירתו. Pietrasiewicz Thomas הוא מנהל מרכז בּראם גרוֹדזקָה
– תיאטרון NN