הפורום לתיאום המאבק באנטישמיות

למעלה מ- 5,000 עבירות אשר המניע להן הינו פוליטי ימני

Share on print
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on facebook

המשטרה קבעה בארבעת החודשים של שנה זו כבר את קיומן של למעלה מ- 5,000 עבירות פליליות על רקע ימני. הדבר עולה מתשובותיה של הממשלה הפדראלית לשאילתות החודשיות של סגנית יושבת ראש הבּוּנדֶסטָאג, פֶּטרָה פָּאוּ (מפלגת השמאל) ושל סיעתה. המכתבים מצויים בפני המערכת של העיתון טָאגֶסשפּיגֶל. על פי הטענה, מינואר עד אפריל 2019 דֻווחו בסך הכל 5,101 עבירות פליליות "כשברקע מוטיבציה פוליטית ימנית", כך נאמר בתשובת הממשלה לגבי אפריל. ב- 226 עבירות היה מדובר בזאת במעשים אלימים. לפחות 125 איש נפצעו בהתקפות מצד ניאו-נאצים וימנים אחרים.

המִספרים הינם זמניים, ועל פי הניסיון הם עוד יעלו עקב דיווחים מאוחרים המגיעים למשטרה. המשטרה חקרה למעלה מ- 1,600 אנשים החשודים בעבירות. נעצרו בזאת באופן זמני 17 אנשים, והיו שני צווי מעצר. בשנת 2018 כולה רשמה המשטרה, בכל רחבי הרפובליקה הפדראלית של גרמניה, בסך הכל 20,431 עבירות, בכלל זאת 1,156 מעשי אלימות.

רק אחת לרבעון מדַווחת הממשלה הפדראלית על מספרים בנוגע לפשיעה אנטישמית. על פי הנתונים הקיימים קבעה המשטרה, מינואר עד מרץ 2019, את קיומן של סך הכל 223 עבירות פליליות מצד שונאי היהודים. שמונה היו מעשי אלימות. המשטרה מייחסת את רוב העבירות הפליליות האנטישמיות, 203 בסך הכל, לעבריינים מהימין, ורק שלוש מהן  –  לאסלאמיסטים משוערים. במקרה של עבירה אחת, יוצאת המשטרה מתוך הנחה שמדובר בעבריין מהשמאל. שתים עשרה עבירות –  לא ניתן היה לשייֵך לסצֶנה פוליטית ספציפית. העבירות ממניע פוליטי ימני כלולות במאזן של הממשלה בנוגע לעבירות פליליות מהצד הימני של המפה  –  מינואר עד אפריל 2019.

אופן הספירה של המשטרה הינו שנוי במחלוקת בנוגע לפשיעה אנטישמית, שכן ארגונים יהודיים מחשיבים את החלק היחסי של העבריינים הימניים בסטטיסטיקה לגדול מדי, ואילו את זה של פושעים בעלי מניעים פוליטיים אחרים, בכלל זאת מהגרים ומוסלמים –  לקטן מדי.