הפורום לתיאום המאבק באנטישמיות

עלייה במספר העבירות הפליליות האנטישמיות – יותר חשודים שהינם אנשי ימין קיצוני

Share on print
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on facebook

מספר החשודים, שהינם אנשי ימין קיצוני, עלה בשנת 2018. מיוחסת להם "נכונות גבוהה לעשות שימוש באלימות, בנשק ובחומרי נפץ". הדבר עולה מדו"ח של הגוף הממונה על ההגנה על החוקה, אשר מוצג באופן רשמי ביום חמישי.

לשכות ההגנה על החוקה של הפדרציה הגרמנית ושל מדינות המחוז רשמו בשנה שעברה 11,554 חשודים בביצוע עבירות מהספֶּקטרוּם של הימין הקיצוני. זאת עלייה של חמישה אחוז בקירוב לעומת 2017. זה עולה, בהתאם למידע מהעיתון די וֶלט, מנייר פנימי של משרד הפנים הפדראלי, אשר הופק לצורך ישיבה מיוחדת של ועדת הפנים בבונדסטאג בנוגע לרציחתו של הפוליטיקאי Walter Lübcke, איש האיחוד הנוצרי-דמוקרטי מקָאסֶל.

שר הפנים, Horst Seehofer (האיחוד הנוצרי-דמוקרטי) ונשיא הלשכה הפדראלית להגנה על החוקה, Thomas Haldenwang, רוצים להציג ביום חמישי בברלין את הדו"ח של הגוף המופקד על ההגנה על החוקה.

חלק גדול מהעבירות הפליליות, אשר נזקפות לחובתם של החשודים בביצוע העבירות – הינן פציעות גוף ועבירות הנוגעות לתעמולה. אלו האחרונות  תופסות מקום בולט בסטטיסטיקה, אולי מכיוון שבסימני היכר של ארגונים המנוגדים לחוקה – משתמשים לעיתים קרובות  אנשי ימין קיצונים. על אלה נמנים סמלי המפלגה הנציונל-סוציאליסטית הגרמנית (NSDAP), צלב הקרס, או סמלים של ארגונים אשר אסורים ברפובליקה הפדראלית של גרמניה כגון Blood & Honour ("דם וכבוד").

פרופיל העבריין מהימין הקיצוני הינו גברי

בהתאם למסמך המדובר, פרופיל העבריין מהימין הקיצוני הינו, ברוב המכריע של המקרים, גברי. 10,547 מכל החשודים בביצוע עבירות הינם גברים, ורק 1,007 הינן נשים. לפיכך, החשודים מגלים "זיקה גבוהה לשימוש באלימות, בנשק ובחומרי נפץ". את זאת הראו כלֵי נשק וחומרי נפץ, אשר נתפסו והוחרמו במבצעי חיפושים.

בסך הכל, הגוף הממונה על ההגנה על החוקה מסווג 24,100 איש כאנשי ימין קיצוני. ב- 2,017 עמד מספרם על 24,100. על דמויות האויבים שלהם נמנים זרים, בפרט מבקשי מקלט מדיני ומוסלמים, אך גם פוליטיקאים. כמעט כל איש ימין קיצוני שני, בסביבות 12,700 איש, נחשב בהתאם לדו"ח ל"בעל אוריינטציה אלימה". מספר זה נותר קבוע, בהשוואה לשנת 2017.

העבירות הפליליות שבוצעו ממניעים פוליטיים ימניים ירדו קלוֹת במספרן, לכדי 20,431. מספר המקרים צנח, לפיכך, בפעם הרביעית ברציפות מאז שנת 2015. לעומת זאת, היו עליות במספר המקרים של עבירות פליליות אלימוֹת ועבירות הנוגעות לתעמולה, בהשוואה לשנת 2017.

כך עלה מספר העבירות האלימות, שבוצעו ממניעים פוליטיים ימניים, ב- 2.3 אחוז, לכדי 1,156.

עלייה זאת הינה ברורה במקרה של פציעות גוף (עלייה בשיעור של ארבעה אחוז, לכדי 1,000), וכן בעבירות ההתנגדות אל מול נציגי רשויות (עלייה בשיעור של 45 אחוז, לכדי 77). פרט לכך, היו יותר עבירות המתה  –  עם הריגה אחת בפועל ושישה ניסיונות הריגה. ב- 2017 עמד עדיין מספר ניסיונות ההריגה על ארבעה.

עולה בבירור מספר מעשי האלימות האנטישמיים

במקרה של עבירות הנוגעות לתעמולה, טיפס למעלה מספר המקרים (12,582) ב- 4.6 אחוז. מספר מעשי האלימות נגד זרים (7,064) גדַל  ב- 14.6 אחוז, ואילו מספר העבירות הפליליות האנטישמיות (1,603), ב-  13.5 אחוז. והיו 49 מעשי אלימות אנטישמיים, עלייה בשיעור של 69 אחוז.

בולטת לעין היא העלייה הברורה במקרי הגזענות, בשיעור של 30.3 אחוז, לכדי 1,664 מקרים. ברוב המקרים היה מדובר בזאת בפעולות הסתה עממית (660) ובעבירות של פציעת גוף (236).

על פי הגוף המופקד על ההגנה על החוקה, מכלול הנושאים הנוגעים למקלט מדיני נותר עדיין תחום פעילות בולט של הסצֶנה הימנית. מספר העבירות האלימות, בפרט פציעות הגוף, מצוי על פי הטענה ברמה גבוהה. על פי הטענה, הלכי רוח גזעניים ועוינים כלפי זרים, עכשיו כמו בעבר, מעוגנים חזק בסצֶנה הימנית, והינם רלוונטיים בזירת המשפט הפלילי.