הפורום לתיאום המאבק באנטישמיות

עד עתה 24 תקריות אנטישמיות בבתי ספר בברלין

Share on print
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on facebook

בבתי ספר בברלין, היו השנה עד עתה 24 מקרים מדֻווחים של אנטישמיות.

הדבר עולה מתוך תשובה שפורסמה ביום רביעי של הנהלת הסנאט לענייני חינוך, נוער ומשפחה, בעקבות שאלה לסדר ("שאילתה קטנה") מאת מפלגת הירוקים. הגורם המדווֵח הינו הממונָה על המאבק בהפליה בבתי ספר.

לפיכך, הדבר נגע בעובד הוראה אחד וב- 23 תלמידים, כאשר לא כל הנוגעים לדבר שנפגעו היו יהודים. כך נאמר, שבין אלה היו שני מוסלמים בעלי שמות, שהינם על פי המשוער "יהודיים".

לדברי הנהלת הסנאט,  ננקטו ב- 18 מקרים אמצעים חינוכיים או משמעתיים בבתי הספר. על פי הטענה, הנוגעים לדבר אשר נפגעו פנו, לשם שיחת ייעוץ דיסקרטית בעניין, אל הממונָה על המאבק בהפליה, ולא רצו שתימסר הודעה ושבית הספר יתערב בעניין.