הפורום לתיאום המאבק באנטישמיות

הליגה נגד השמצה: מספר התקריות האנטישמיות בארה"ב הוכפל בשנה שעברה

Share on print
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on facebook

הורד דו"ח

תקציר מנהלים             מתודולוגיה

מבוא                            ממצאים עיקריים ע"פ מדינה

ממצאים עיקריים         ערכות נושא ומגמות

האנטישמיות נגד הקהילה היהודית בארה"ב הגיעה לרמות הקרובות לשיא היסטורי בשנת 2018ובכלל זה מספר התקיפות האנטישמיות הוכפל,ופיגוע אחד גבה את מספר הקורבנות הגבוה ביותר בתולדות ארה"בכך עולה מנתונים חדשים של הליגה נגד השמצה שפורסמו היום. הדו"ח המסכם השנתי של הליגה נגד השמצה בנושא תקריות אנטישמיות תיעד 1,879 תקיפות נגד יהודים ומוסדות יהודיים ברחבי ארה"ב בשנת 2018לפיכךשנה זו מדורגת במקום השלישי, כשנה עם מספר התקיפות הרב ביותר שתועדו מאז החלה הליגה נגד השמצה לתעד נתונים אלו בשנות השבעים.

שנת 2018 עמדה בסימן פיגוע הירי שביצע איש העליונות הלבנה בבית כנסת בפיטסבורגשגבה את חייהם של 11 בני אדםוהתאפיינה בזינוק דרמטי בפעילות תעמולה של תנועת העליונות הלבנה ברחבי ארה"בהדו"ח המסכם השנתי של הליגה מציין 59 קורבנות של תקיפות אנטישמיות בשנת 2018עלייה מ21 איש בשנת 2017אמנם חלה ירידה של 5% בסך התקריות הכוללמ1,986 תקריות שדווחו בשנת 2017אולם מספר התקריות בשנה שעברה נותר ברמות הקרובות לשיא היסטורי – שיעור גבוה ב48אחוזים מסך התקריות ב2016 וגבוה ב99 אחוזים משנת 2015.

"עבדנו קשה כדי להדוף את האנטישמיות והצלחנו לשפר חוקים בנושא פשעי שנאהאולם אנו עדיין ממשיכים לראות מספר גבוה באופן מדאיג של פעולות אנטישמיות",אמר ג'ונתן גרינבלטהמנכ"ל העולמי של הליגה נגד השמצה. "כל ירידה במספר התקריות האנטישמיות מבורכתואנו מעודדים ממה שאנו מקווים שהוא תחילתה של מגמת ירידה באנטישמיות בארה"באולם עלינו להמשיך להיות עירניים ולפעול למיגור סכנת האנטישמיות האלימה ולהוקיע אותה על כל צורותיהיהא מקורה אשר יהא".

הסיכום השנתי של התקריות שהתרחשו בכל רחבי ארה"ב שחיברה הליגה נגד השמצה מצביעכי תקיפות אנטישמיותהתנכלויות והשחתת רכוש עדיין נפוצים ועומדים על רמות הקרובות לשיא היסטוריבנוסף לפיגוע הירי רבהנפגעים שאירע באוקטובר בבית כנסת "עץ חייםבפיטסבורגבשנת 2018 נרשמה פעילות ערה של תנועת העליונות הלבנהלרבות תעמולה בקמפוסים של מכללות ובקהילות ושיחות טלפון אנטישמיות אוטומטיות המיועדות למצביעים יהודים.

הדו"ח המסכם של הליגה נגד השמצה מסווג את כל התקריות לשלוש קטגוריותתקיפההתנכלות והשחתת רכוש. מתוך כל התקריות שדווחו בשנת 2018:

  • תקיפות: 39 תקריותעלייה של 105 אחוזים מ19 תקריות שדווחו בשנת 2017תקריות אלו גבו 59 קורבנותעלייה מ21 קורבנות בשנת 2017וכללו 11 הרוגים ושני פצועים מבין אנשי הקהילה בפיטסבורג.
  • התנכלויות: בשנה שעברה דווח לליגה נגד השמצה על 1,066 תקריות של התנכלות אנטישמיתעלייה של 5 אחוזים מ1,015 בשנת 2017 ועלייה של 48 אחוזים מ721 בשנת 2016.
  • השחתת רכוש: בשנת 2018 נרשמו 774 אירועי ונדליזם על רקע אנטישמיירידה של 19 אחוזים מ952 בשנת 2017אך עלייה של 52 אחוזים מ510 בשנת 2016.

אמנם רוב התקריות האנטישמיות לא בוצעו ישירות על ידי קיצוניםאך נמצא קשר מעניין בין המגמותבשנת 2018249 פעולות אנטישמיות (13 אחוזים מסך כל התקריותיוחסו לקבוצות קיצוניות ידועות או לאנשים שפעלו בהשראת אידאולוגיה קיצוניתמה שהופך שנה זו לשנה שבה נרשם מספר התקריות האנטישמיות הרב ביותר שידוע כי יש להן קשר לקיצונים או לקבוצות קיצוניות מאז 2004מתוך תקריות אלו139 תקריות היו חלק מקמפיינים של הפצת עלונים על ידי קבוצות עליונות לבנה103 תקריות נוספות היו שיחות טלפון אנטישמיות אוטומטיות שבוצעו לכאורה על ידי פטריק ליטלאיש תנועת העליונות הלבנה שניסה להיבחר ללא הצלחה לסנאט האמריקאי בקליפורניה.

הדו"ח המסכם מציין גם זינוק בתקופות מסוימות במהלך השנהשלושת החודשים האחרונים של השנה היו פעילים באופן חריגעם 255 תקריות באוקטובר300בנובמבר ו– 194 בדצמברמספר התקריות באוקטובר כלל 45 אירועי הפצת תעמולה על ידי אנשי העליונות הלבנההתקריות בנובמבר ודצמבר באו מיד לאחר הטבח בפיטסבורגאשר משך ככל הנראה יותר תשומת לב לפעילויות אנטישמיותבמאי נרשם זינוק ראשון במספר התקריותכאשר דווח על 209 פעולות אנטישמיותלרבות 80 שיחות טלפון אנטישמיות אוטומטיות שנשלחו על ידי אנשי העליונות הלבנה וכוונו נגד יהודים ומוסדות יהודיים וכללו מסרים מטרידים.

התקריות התרחשו כמעט בכל מדינה בארה"באך בדומה לדוחות קודמיםהמדינות שבהן נרשם מספר התקריות הרב ביותר הן בדרך כלל המדינות עם האוכלוסייה היהודית הגדולה ביותר, ביניהןקליפורניה (341), ניו יורק (340), ניו ג'רזי (200ומסצ'וסטס (144). מדינות אלו יחד היוו יותר ממחצית כל התקריות בארה"ב.

 תקריות אנטישמיות התרחשו במקומות שוניםלרבות בתי עסקבתים פרטייםמרחבים ציבוריים כגון פארקים ורחובותמוסדות ובתי ספר יהודיים:

  • בבתי עסק פרטיים וחנויות211 (עלייה של 5% מ201 בשנת 2017)
  • בבתי עלמין8 (עלייה מ7 בשנת 2017)
  • בבתים276 (עלייה של 16% מ238 בשנת 2017)
  • תקריות בקמפוסים של מכללות201 (ירידה של 1% מ204 בשנת 2017)
  • תקריות בבתי ספר מכיתה אועד יב': 344 (ירידה של 25% מ457 בשנת 2017)
  • תקריות במוסדות יהודיים265 (ירידה של 23% מ342 בשנת 2017)