הפורום לתיאום המאבק באנטישמיות

האמצע האבוד – מצבים של עוינות – הלכי רוח ימניים קיצוניים בגרמניה 2018/19

Share on print
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on facebook

מאז 2006 מופיע מחקר אמצע השנה של קרן פרידריך אֶבֶֹּרט הקרוב למפלגה הסוציאל- דמוקרטית של גרמניה (SPD). על בסיס סקרים מייצגים מתחקים המחברים אחר השאלה, עד כמה יציבה או בלתי יציבה הדמוקרטיה הגרמנית, ואולי עד כמה נפוצות דעות גזעניות ואנטי-דמוקרטיות. לצורך המהדורה העדכנית, שאלו חוקרים מאוניברסיטת בילֶפֶלד כמעט 1900 גרמנים. התמונה שהם ציירו בזאת איננה תמיד ברור, אולם בחלקה היא מדאיגה.

כך ניתן אומנם לשייֵך רק  2%-3% מהנשאלים לגרעין הקשה של הימין הקיצוני, אולם סימני ההיכר הספציפיים של האידיאולוגיה החוּמה זוכים, עם זאת, בבירור להסכמה רבה יותר: כמעט כל גרמני עשירי מחלק אנשים בדרך של חלוקת מִשנה, ל"חיים בעלי ערך ושאינם בעלי ערך". גם למסרים של דרוויניזם חברתי, אשר אולי מרמזים על העליונות הטבעית של הגרמנים, או אשר מתאפיינים בלאומנות נוקשה –  נהנים מהשפעה דומה.

כל אדם שני מגלה סלידה כלפי מבקשי מקלט מדיני 

Quelle: "Verlorene Mitte - Feindselige Zustände - Rechtsextreme Einstellungen in Deutschland 2018/2019"
Quelle: "Verlorene Mitte – Feindselige Zustände – Rechtsextreme Einstellungen in Deutschland 2018/2019"

ביחס לדחייתם של מיעוטים, הרי שעמדות מסוג זה הינן די בבחינת תופעות שוליים. מאז 2011, הנתונים המספריים הנוגעים להסכמה ל"עוינות לאנשים בני קבוצות מסוימות" צנחו בבירור, אולם מצויים גם הלאה ברמה גבוהה. כמעט כל אדם חמישי מציג דפוסי הלך רוח העוינים לזרים או למוסלמים. ההסכמה למסרים המזלזלים במבקשי מקלט מדיני עלתה אף יותר:  הרבה מעל למחצית הנשאלים התבטאו בשלילה כלפי אנשים שנמלטו. בפרט אנשים צעירים מייצגים יותר ויותר הלך רוח שכזה, כפי שציינו החוקרים.

במידה משמעותית נמוכה יותר רווחת האנטישמיות הקלאסית:  רק 6% מהנשאלים הסכימו לתיאוריות קונספירציה קלאסיות, אשר עוינות ליהודים. לעומת זאת, הרבה יותר חזקה היא הנטייה להלכי רוח אשר מקשרים מסרים אנטישמיים עם ביקורת על ישראל, אשר על פי המשוער הינה לגיטימית. כמעט כל אדם חמישי הגיב בחיוב לעמדות התואמות לכך.

פופוליזם מימין  –  בעיה של המרכז 

בעוד שרק מיעוט הולך וקטֵן מציג את עצמו, על פי הטענה, כאנשי ימין קיצוני מושבע, השקפות עולם פופוליסטיות מן הימין הופכות לנורמאליות בשדרה המרכזית של החברה –  כך על פי מחברי המחקר. על פי הטענה, בקֶרב 42% מהנשאלים מתגלה מגמה התואמת לכך. לא פחות ממחצית הנחקרים סבור, לפיכך, שבגרמניה קיים "תכתיב כפוי בנוגע להשקפות", רבע מהאוכלוסייה רואים  את החברה שלנו כמצויה במצב, בו "האסלאם חותר תחתה"  –  פּוֹסטוּלָטים, אשר מופצים תמיד על ידי אנשי מפלגת הזהות, Pegida ושותפיהם. על פי עורכי המחקר, דפוסי חשיבה שכאלה מתייצבים, ומשמע הדבר שהם מתפשטים פחות בעוצמה, אולם במקום זאת קונים אחיזה בתוך החברה למשך פרק זמן ארוך יותר. הימין הקיצוני הנוקשה הופך לכזה שיותר קל להתחבר אליו באמצעות האידיאולוגיה המודרנית, לאומנית-עממית של הימין החדש.

לעיתים קרובות מתקבלת בזאת תמונה סותרת: הרוב המכריע של הנשאלים מברכים על רעיון היסוד של הדמוקרטי ושל הפלורליזם  –  לא פחות מ-  93% סבורים, ששוויון וכבוד האדם צריכים לעמוד בעדיפות ראשונה. אולם בו-זמנית, הרבה למעלה ממחצית המשתפים הביעו ספקות במערכת הדמוקרטית, אל מול קבוצות אנשים מסוימות. "חלק מהאוכלוסייה איננה עושה צדק עם הערכים שלו עצמו", כך מסכם וילהלם בֶּרגהָאן מאוניברסיטת בילֶפֶלד. פחות מפתיע: הלכי רוח מקבילים מיוצגים באופן מסיבי, בייצוג יתר, בקֶרב התומכים של ה- AfD –  מפלגת "האלטרנטיבה לגרמניה".

Quelle: "Verlorene Mitte - Feindselige Zustände - Rechtsextreme Einstellungen in Deutschland 2018/2019"
Quelle: "Verlorene Mitte – Feindselige Zustände – Rechtsextreme Einstellungen in Deutschland 2018/2019"

המקור: "המֶרכז האבוד  –  מצבים של עוינות  – הלכי רוח ימנים קיצוניים בגרמניה 2018/2019".

מחצית מהנשאלים נוטים לתיאוריות קונספירציה

בפעם הראשונה, מתעד מחקר אמצע השנה את נפיצותן של תיאוריות קונספירציה. הממצא הינו: האמון באמצעֵי תקשורת, במדע ובפוליטיקה הולך ונעלם. מעל 46% מהנשאלים מאמינים ב"ארגונים חשאיים", אשר היו משפיעים על הפוליטיקה. לא פחות ממחצית המשתתפים מצהיר, שהוא בוטח יותר ברגשות שלו עצמו מאשר במסרים הנאמרים על ידי אנשי מקצוע. חסידיהן של תיאוריות קונספירציה כאלו נוטים, על פי המחקר, לנכונות לנהוג באלימות, ומאוד מפקפקים במערכת הפוליטית. עבור הלכידוּת החברתית עלול דבר זה, לדברי ד"ר יוֹנָאס רֶס, אחד מהמחברים.

עכשיו,  כמו בעבר, מתגלה תהום ברורה בין מזרח ומערב. הלכי רוח של פופוליזם ימני זוכים בבירור במזרח גרמניה מאשר במערב הרפובליקה הגרמנית: כך מציגים 51% מהמערב-גרמנים גישה מזלזלת כלפי מבקשי מקלט מדיני, ואילו במדינות המחוז החדשות מדובר ב- 63%. ניתן לקבוע את קיומם של הבדלים דומים גם בהתבטאויות בנוגע למוסלמים ולגבי עמדות סמכותניות. את חוסר האמון במערכת הדמוקרטית, כמו גם את "הזעם הקולקטיבי ביחס להגירה" מסבירים מחברי המחקר בעירוב בין תחושות אי-צדק אינדיווידואליות, קיפוח כלכלי, קשר לוקה בחסר למהגרים, וכן זהות "גרמנית" מובהקת. "לא ניתן פשוט למחוק מהשטח את החיים במערכות שונות – חייבים לקחת ברצינות התנסויות ותחושות, ולחשוב ביחד. אך עם כל ההבנה, הדבר לא משחרר את הפרט מאחריות לעמדה הפוליטית שלו" – כך לדברי ביאטֶה קופֶּר, מחברת משותפת של המחקר.

רוב נגד הסתה ימנית

נקודת אור: בעוד שהנתונים המספריים בנוגע להסכמה למסרים נגד אנשים יצאו גבוהים באופן מפחיד, מתגלה בו-זמנית, שהרוב הגדול איננו רואה הסתה ימנית באור חיובי: למעלה מ- 80% דוחה מעליו את ההכפשה של מיעוטים, ו- 60% רואים בפופוליזם הימני סכנה לדמוקרטיה. סימני היכר להלך רוח ימני קיצוני, כגון סקסיזם, הומופוביה או עוינות כלפי חסרי בית, הולכים ומאבדים מההסכמה מימנה נהנו בעבר, ורק כל נחקר עשירי סבור, שהחברה הגרמנית פנתה רחוק מדי שמאלה  –  "רוב" הרבה יותר קטן ממה שהימין החדש והישן טוענים לעיתים קרובות.

ניתן להוריד  את המחקר בעמוד הבית של קרן פרידריך אֶבֶּרט.