הפורום לתיאום המאבק באנטישמיות

שיא של 10 שנים בעבירות אנטישמיות בגרמניה

Share on print
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on facebook

פשיעה אנטישמית גדלה בבירור בהיקפה בשנה שעברה. על פי המידע בעיתון היומי דֶר טָאגֶסשפּיגֶל (der Tagesspiegel), רשמה המשטרה על פי הידיעות הקיימות עד עכשיו, בכל רחבי הרפובליקה הפדראלית של גרמניה, 1,648 עבירות פליליות. זה כמעט עשרה אחוז יותר, ממה שדיווחה הממשלה הפדראלית לגבי 2017. אז עמד המספר על 1,504. לגבי הכמות החלקית של מעשי האלימות מצד שונאי יהודים  – קיימת אפילו עלייה בשיעור של למעלה מ- 60 אחוז. המשטרה קבעה ב- 2018, בסך הכל, את קיומם של 62 עבירות אלימות, ואילו בשנה שעברה עמד המספר על 37.

הנתונים המספריים לגבי 2018 מופיעים בתשובתה של הממשלה לשאילתה במתכונת מצומצמת מאת סגנית נשיא הפרלמנט הפדראלי הגרמני, הבּוֹנדֶסטָאג, פֶּטרָה פָּאוּ והסיעה שלה. המסמך מצוי בידי דֶר טאגסשפיגל.

ב-  62 עבירות האלימות על רקע אנטישמים, נפצעו 43 איש –  כך נאמר בתשובתה של הממשלה. על פי הטענה, המשטרה איתרה 857 אנשים החשודים בביצוע המעשים, ו- 19 מתוכם נעצרו. לא היו כלל צווי מעצר. מתשובותיה הקודמות של הממשלה לגבי עבירות הנוגעות לעוינות כלפי יהודים מאז ינואר 2018, עולה כי רוב העבריינים –  מקורם בחוגי הימין הקיצוני.

המאזן הכולל של הפשיעה האנטישמית ב- 2018 עלול, בנוסף לכך, עוד לִגדול, אף כי הוא כבר כולל דיווחים מאוחרים מאת המשטרה לגבי שנים עשר החודשים ( של שנה זו). הממשלה מדגישה בתשובתה, שכל הנתונים המספריים מופיעים "במסגרת התיאום עם מדינות המחוז בגרמניה", ועל פי הטענה הם עדיין לא ודאיים באופן סופי.

עם העלייה בהיקף הפשיעה האנטישמית ב- 2018, מוחרפת עוד יותר המגמה, בה ניתן להבין מזה כמה שנים. ב- 2017 דיווחה המשטרה על גידול בשיעור של 2.5 אחוז, ואילו ב- 2016 היה הגידול בשיעור של 7.5 אחוז.

במקרה של פשיעה של הימין הקיצוני, קרובים יותר הנתונים המספריים של המשטרה לגבי 2018 לאלה של השנה שעברה. בעקבות שאילתה נוספת של פטרה פאו ושל סיעת השמאל, מדווחת הממשלה על 19,105 עבירות מצד אנשי ימין, בכלל זאת 1,072 מעשי אלימות. גם תשובה זו מצויה בידי דֶר טאגסשפיגל. לגבי 2017 דיווחה הממשלה בסך הכל על 20,520 עבירות פליליות שבוצעו על ידי ניאו-נאצים ופושעים ימניים אחרים. ב- 1,130 עבירות נהגו העבריינים באלימות.

גם במאזן הכולל של האלימות מצד אנשי ימין ב- 2018 עשויים המספרים עוד לעלות, על סמך דיווחים מאוחרים. אינדיקציה לכך הינה הגידול הניכר, אשר עולה כבר מתוך השוואת תשובתה העדכנית של הממשלה עם מידע שנמסר בינואר 2019. אז היה מדובר ב- 16,252 עבירות פליליות מצד אנשי ימין, עם 909 עבירות אלימות באחד עשר החודשים הראשונים של 2018. בתשובה החדשה יש עוד 2,853 עבירות מצד אנשי ימין.

את הגידול האינטנסיבי לא ניתן, על פי המשוער, להסביר רק באמצעות הידיעות המצויות עכשיו בידי המשטרה בנוגע לדצמבר. בחודשי החורף דווקא נחלשת הפשיעה, אשר מבוצעת ממניעים פוליטיים. בדיווח העדכני של הממשלה, גדל עוד, מן הסתם במידה ניכרת, סך כל הדיווחים המאוחרים מאת המשטרות של מדינות המחוז לגבי התקופה שמינואר עד נובמבר 2018.