הפורום לתיאום המאבק באנטישמיות

הפורום לתיאום המאבק באנטישמיות – הערכה שנתית 2017 – תמונת מצב ומגמות

Share on print
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on facebook

על פי דו"ח הפורום לתאום המאבק באנטישמיות, בשנת 2017 נמשכה העלייה במספר האירועים האנטישמיים ובמספר הפגיעות האלימות ביהודים.

האנטישמיות האסלמיסטית ממשיכה להוות את גורם האיום המרכזי והמסוכן ביותר עבור הקהילות היהודיות, והיא זו שבהשראתה נרצחה בפאריז שרה חלימי ז"ל ב-5 לאפריל 2017. ההסתה מצד מדינות ומוסדות אסלמיסטיים קיצוניים נמשכה בלא שינוי השנה ונתנה לגיטימציה דתית ונורמטיבית לפגיעה ביהודים.

במערב אירופה, על רקע משבר הפליטים והמהגרים, רשמו מפלגות הימין הקיצוני הישגים יוצאי דופן מבחינת התמיכה הציבורית לה זכו. הבחירות שנערכו השנה במספר מדינות באירופה, היוו הזדמנות בעבורן להפצת משנתן לכלל הציבור בכסות של ויכוח פוליטי לגיטימי. הקמפיינים שערכו המפלגות בצרפת, בבריטניה ובגרמניה, האיצו את חדירת האנטישמיות למרכז השיח הפוליטי, דבר שבא לידי ביטוי בעלייה ברטוריקה אנטישמית ובהתבטאויות אנטישמיות. דוגמאות לכך היה ניתן לראות בין היתר בכנס מפלגת הלייבור בבריטניה שהמשיכה להוות כר פורה להתבטאויות אנטי-ישראליות אנטישמיות או לחליפין במפלגת "אלטרנטיבה לגרמניה" שנציגה קרא לאנדרטת השואה "אנדרטת הבושה".

בארצות הברית, נמשכה השנה התחזקות "הימין האלטרנטיבי" שהגיעה לשיאה בצעדת הימין בשארלוטסוויל תחת הכותרת "לאחד את הימין" וחשפה לראשונה את ממדי התופעה, שעד אז נחשבה בעיקר לתופעת רשת.

במקביל המשיכו תנועות השמאל הרדיקאלי, בעיקר בקמפוסים, בתעמולה אנטי ישראלית חריפה שגרמה לסטודנטים יהודיים לחוש לא בטוחים ולא חופשיים בביטוי דעות פרו ישראליות או ציוניות.

מנתונים רשמיים, שאספה הליגה נגד השמצה בארה"ב, עולה כי מספר התקריות האנטישמיות המדווחות שאירעו בשנת 2017 ,ממשיך להיות גבוה ממספרן בשנה הקודמת.

במזרח אירופה נרשמה ירידה במספר התקריות האלימות. יוצאת דופן בולטת למגמת הירידה במספר התקריות במזרח אירופה היא אוקראינה.

למרות האמור לעיל במהלך השנה האחרונה נרשמו גם הישגים משמעותיים בתחום המאבק באנטישמיות. בראשם קידום ההכרה בהגדרת העבודה לאנטישמיות. (המכירה למעשה באנטישמיות החדשה ובתופעת הדה-לגיטמציה כסוג של אנטישמיות. ניתן לקרוא את נוסח ההגדרה המלא, בסוף הד"ח) עד כה 6 מדינות אשררו את ההגדרה שנתקבלה בברית הבינלאומית לשימור זכר השואה IHRA ,בריטניה, ישראל, אוסטריה, רומניה, גרמניה, בולגריה ואף הפרלמנט האירופי. בנוסף כמה מדינות כבר הצהירו שבכוונתן לאמץ את ההגדרה שנותנת כלים עבור הרשויות לזהות אנטישמיות ומאפשרת בכך את מניעתה.

הישגים משמעותיים נרשמו גם בתחום ההסתה ברשת. בגרמניה ובריטניה התקבלו חוקים המחייבים את חברות האינטרנט לטפל בהסתה לשנאה ומשיתים קנסות כבדים במידה ולא יעשו כן והנציבות האירופית פרסמה הנחיות ועקרונות לחברות אינטרנט להגברת מניעה, איתור והסרה של תוכן מסית, שיח שנאה, אלימות וטרור.