הפורום לתיאום המאבק באנטישמיות

ביהמ"ש העליון בגרמניה: חמאס – ארגון אנטישמי

Share on print
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on facebook

בית הדין הגבוה לצדק בגרמניה דחה עתירה של ארגון ה-IHH הטורקי – שהוציא את משט המרמרה לעזה – להירשם כעמותה ברשם העמותות הגרמני. השופטים נימקו זאת בכך שהארגון הטורקי תורם לאסירי חמאס בישראל ולארגון הטרור עצמו אשר פועל על פי "אמנה אנטישמית", כלשון השופטים שהוסיפו כי הארגונים הללו מפירים את הסדר הציבורי.

שלושה ארגונים המציגים עצמם כארגוני זכויות אדם הומניטריים, ביקשו להירשם ברשם העמותות בגרמניה ובכך לאפשר להם לפעול במדינה. ואולם, רשם העמותות הגרמני דחה את בקשות השלושה, בהם ארגון ה-IHH הטורקי אשר כאמור הוציא את משט המרמרה. הארגונים עתרו לבית המשפט החוקתי בגרמניה ודרשו כי יורה לרשם העמותות לרשום אותם.

בית המשפט החוקתי הגרמני דחה את העתירות ואף מבלי לקיים דיון אחד בעניינים, זאת, תוך שהוא מתבטא בחריפות נגד ארגון ה-IHH ונגד ארגון הטרור חמאס. בית המשפט נימק כי החוק הגרמני וכן החוק הבין לאומי מאפשר למנוע רישום עמותה, כאשר "פעולותיה הן, למעשה, לעורר, לעודד או לאפשר לחבריה או לצדדים שלישיים לבצע עבירות פליליות או להקל עליהן על ידי תמיכה בפעולות פליליות או בהזדהות מזוהה עמם. ועוד, כאשר איגוד מתנגד לסדר החוקתי על ידי נקיטת עמדה לוחמנית פעילה. אפשרות שלישית כאשר היא תומכת באופן פעיל ומקדמת אלימות או פעולות חמורות דומות הפוגעות במשפט הבינלאומי כגון טרור ביחסים הבין לאומיים או בין חלקי אוכלוסייה".

שופטי בית המשפט החוקתי הגרמני קבעו כי ארגון ה-IHH תורם "תרומות ניכרות לארגונים שניתן לייחס לחמאס, ובכך תומך בארגון המפר את החוק הבינלאומי. חמאס מתעלם מעקרונות יסוד של המשפט הבינלאומי, לרבות האיסור על שימוש בכוח על פי המשפט הבינלאומי ודחיית הטרור. הארגון, המסווג כארגון המעורב בפעולות טרור על פי האיחוד האירופי, פועל על בסיס אמנה אנטישמית ואינו מקבל את האיסור על שימוש בכוח ולא על הסכמי שלום מקומיים". עוד קובע בית המשפט כי ארגון חמאס "מקדם אלימות ביחסים בין עמים".

באשר להגדרת ארגון ה-IHH את עצמו כארגון הומניטרי, קבע בית המשפט החוקתי בגרמניה כי "פעילויות הקשורות לסיוע הומניטרי רק מצדיקות איסור אם הן תומכות ישירות בארגון שפעילותיו מקדמות פעולות של ארגון אחר, הפוגע במשפט הבינלאומי (ארגון חמאס-נ"ב), ואם אמצעי הסיוע עצמם מפרים גם את עיקרון הניטרליות".