הפורום לתיאום המאבק באנטישמיות

כתובת אנטישמית על אנדרטה לזכר קורבנות השואה

Share on print
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on facebook

פלוצק – על האנדרטה לזכר קורבנות השואה, בשטח בית הקברות היהודי, נכתבה כתובת נאצה אנטישמית וצלבי קרס באזור.

הכתובת "לזיין יהודים!" הופיע על הלוח בחזית, וצלבי קרס צוירו על הקירות סביב.

 

 

 

Picture number 1 in the gallery On the Płock Jewish cemetery, someone wiped the Holocaust victims on the monument: & # 034; Je ... ć Żyd & # 034 ;. People painted it over and cleaned the cemetery Picture number 2 in the gallery At the Płock Jewish cemetery, someone wiped the victims of the Holocaust on the monument: & # 034; Je ... ć Żyd & # 034 ;. People painted it over and cleaned the cemetery Picture number 3 in the gallery At the Płock cemetery, someone wiped the Holocaust victims on the monument: & # 034; Je ... ć Żydów & # 034 ;. People painted it over and cleaned the cemetery Picture number 4 in the gallery At the Płock Jewish cemetery, someone wiped the Holocaust victims on the monument: & # 034; Je ... ć Żyd & # 034 ;. People painted it over and cleaned the cemetery  Picture number 12 in the gallery At the Płock cemetery, someone wiped the Holocaust victims on the monument: & # 034; Je ... ć Żydów & # 034 ;. People painted it over and cleaned the cemetery Picture number 5 in the gallery At the Płock Jewish cemetery, someone wiped the victims of the Holocaust on the monument: & # 034; Je ... ć Żydów & # 034 ;. People painted it over and cleaned the cemetery

Picture number 6 in the gallery At the Płock Jewish cemetery, someone wiped the Holocaust victims on the monument: & # 034; Je ... ć Jews & # 034 ;. People painted it over and cleaned the cemetery Picture number 7 in the gallery At the Płock Jewish cemetery, someone wiped the victims of the Holocaust on the monument: & # 034; Je ... ć Żydów & # 034 ;. People painted it over and cleaned the cemetery Picture number 8 in the gallery At the Płock Jewish cemetery, someone wiped the victims of the Holocaust on the monument: & # 034; Je ... ć Żyd & # 034 ;. People painted it over and cleaned the cemetery Picture number 9 in the gallery At the Płock cemetery, someone wiped the Holocaust victims on the monument: & # 034; Je ... ć Żydów & # 034 ;. People painted it over and cleaned the cemetery  Picture number 11 in the gallery At the Płock Jewish cemetery, someone wiped the Holocaust victims on the monument: & # 034; Je ... ć Żyd & # 034 ;. People painted it over and cleaned the cemetery Picture number 10 in the gallery At the Płock cemetery, someone wiped the Holocaust victims on the monument: & # 034; Je ... ć Żydów & # 034 ;. People painted it over and cleaned the cemetery