הפורום לתיאום המאבק באנטישמיות

אנדרטת השואה הושחתה באתונה

Share on print
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on facebook

אתונה
אנדרטת השואה באתונה הושחתה. אלמונים כתבו כתובות ללא משמעות מיוחדת, רק כדי
להשחית אותה.