הפורום לתיאום המאבק באנטישמיות

כתובת אנטישמית על כרזה של מועמד פוליטי

Share on print
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on facebook

פראג
ימים לפני הבחירות הכלליות, במרכז פראג הופיע כיתוב אנטישמי על כרזה של מועמד
מפלגת העם (מפלגה קתולית שמרנית). היא משתמשת במונח "יהודי" בצורה
משמיצה.