הפורום לתיאום המאבק באנטישמיות

תעמולה אנטישמית במכונית של יהודייה מברלין

Share on print
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on facebook

ברלין
– אישה מרובע Charlottenburg מצאה את הפתק הקטן במכונית שלה, אשר חנתה בדיוק מול
בית המגורים שלה. האישה, כמו גם שוכרים אחרים של הבית, הציגו את זהותם היהודית
בפרהסיה.

 

בפעמים
קודמות, פתקים מסוג זה הכילו אך ורק תכנים סתומים נסתרים, והזהירו בין היתר מפני
"טרור יהודי" באמצעות "מתקפות בסנוורים סודיים ובגז". התקרית
האחרונה מאפשרת עריכת ניתוח מקיף יותר לתמונת העולם האנטישמית השגיונית של המחבר
האלמוני.

 

בפתק
נאמר בין היתר: " CIA והמוסד הינם בלתי ניתנים להפרדה, וכך מתרוצצים כאן מאות אנשי
מוסד, אשר מארגנים טרור אנטי-גרמני זה עבור קורבנות הנאצים מלאי השנאה. ומאין אני
יודע את זה? זה גורם לסדיסטים אלה שמחה מיוחדת, כאשר הם יכולים לומר לקורבן
עינויים, אגב אורחא, "זה עבור אושוויץ" או "זה עבור בירקנאו"
–  למישהו אשר נולד לאחר מלחמת העולם השנייה
ואשר לא חש דבר יהודים" (אכן כך!).