הפורום לתיאום המאבק באנטישמיות

דוח מידע וניתוח של תוצאות ניטור "שנתיים למלחמה: שנאת זרים באוקראינה בשנת 2015"

Share on print
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on facebook

בעת הכנת הדוח, שהינו תוצאה של ניטור לשנת 2015, כמו גם
בשנים הקודמות התקבלה החלטה להתרכז בעבירות על רקע שנאה (תקיפות פיזיות, הצתות
ומעשי וונדליזם) בתור הגילויים המסוכנים ביותר של שנאת זרים. הדגש העיקרי נעשה על
אלימות על רקע שנאה כלפי אנשים.

 

גילויי "שפה עוינת" באמצעי תקשורת המוניים
ובאינטרנט למעשה נותרו מחוץ לגבולות הדוח הזה. קודם כל בשל היעדר משאבים מספקים
והן בשל היעדר אפשרות מעשית לבצע ניטור שיטתי של כל המרחב האינפורמטיבי.

 

סברנו כי ניתן להכליל בחלק המוקדש לאנטישמיות רק
אירועי תעמולה אנטישמית ספוראדיים, בשל ההד הציבורי שהם עוררו ותשומת הלב שהופנתה
אליהם. בנוסף לכך למרות שאין ביכולתנו לבצע ניטור שיטתי של הומופוביה, הכללנו את
הנושא בדוח המסכם מכוח היותו נושא חשוב ובעל משמעות גדולה.