The Coordination Forum for Countering Antisemitism

Argentina – Buenos Aires teacher taught antisemitic stereotypes and said Hitler did ‘good things’

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp
Share on print

Mar del Plata – A history and citizenship teacher in a Catholic high school in a Buenos Aires neighborhood repeated antisemitic stereotypes and said Hitler did “good things” in a lesson caught on camera.
Teacher Denise Yanet Evequoz told her students that Europe was “always antisemitic” and said that Hitler was demonized when the United States entered World War II.
“Jews took advantage of the people who needed money, they loaned the money and then they chased them to get their money back, always with interest.  They had the money but they did not help Germany improve. They did not help the people to generate employment nor to create industries. This generated a certain hatred towards Jews,” Evequoz said in a lesson recorded in 2015, which was posted on social media this week.
Continue reading

ארגנטינה –  מורה בעיר מר דל פלטה תועדה כאשר היא מסבירה למה לטענתה שונאים את היהודים ואף יוצאת להגנת אדולף היטלר
מר דל פלטהDenise Yanet Evequoz, הידועה גם כ- Ana Elisa Duprat משמשת כמורה להיסטוריה ואזרחות בשני בתי ספר קתוליים בעיר, Jesus Master Instituteו- Santa Magdalena Sofia Bara.

המורה צולמה במהלך שיעור על הנאציזם על ידי אחד התלמידים. היא שיתפה עם התלמידים שלה בחזון מסוים של גרמניה מלחמת העולם השנייה, היטלר והיהודים.
ראשית, היהודים תמיד הופלו באירופה, עוד מימי הביניים. לא ראו בהם בעין יפה. ראשית משום שהם היו מסתגרים בשכונות משלהם ולא היו מתערבבים. שנית, היהודים תמיד עסקו בשליטה על הכסף, תמיד עסקו בלהיות מלווים ולעיתים קרובות הם היו מנצלים את האנשים שהיו זקוקים לכסף ולאחר מכן רודפים אחריהם כדי שיחזירו להם עם ריבית. כל זה יצר שנאה מסוימת כנגד היהודים.
המורה הסבירה גם למה לטענתה קם היטלר, היהודים הקומוניסטים הובילו את גרמניה למצב עוד יותר גרוע. הכסף היה בידיהם והם לא נתנו שום עזרה למדינה, ליצור משרות, להקים מפעלים. ואז האנשים צברו עוד זעם כנגד היהודים ושם מתחילה השנאה של היטלר כלפיהם.
לאחר טענותיה כלפי היהודים, הוסיפה המורה כי היא מנתה מספר דברים טובים שעשה היטלר: הוא פיתח את התחבורה והתעסוקה והוציא את גרמניה מהרעב והעוני.
היא אומנם טענה שאינה מכחישה את מחנות הריכוז ומחנות ההשמדה שהיו נוראים, אך צריך להיות אובייקטיבים ולקחת בחשבון שזה לא היה המשטר היחיד שהרג אנשים: יש את סטלין ומאו דזה-דונג שהרג כ-10 מליון סינים. ארה”ב שהורגת עכשיו אנשים בעירק.
 
Source: infobae