LOADING

Type to search

גרמניה סטטיסטיקה ומגמות

מחקר: האנטישמיות בגרמניה עדיין מושרשת היטב

Share
מקור: ekvv

מחקר חדש מראה עד כמה מחזיקים הגרמנים עדיין בעמדות אנטישמיות מושרשות. 15 אחוזים מהנשאלים סבורים כי ליהודים יש השפעה רבה מדי במדינה, 49 אחוזים לא רוצים עוד לשמוע דבר על השואה. גם ישראל זוכה לביקורת חריפה.

היום לפני 70 שנה שוחרר מחנה ההשמדה הנאצי, אושוויץ. עם זאת, מוכיח מחקר חדש כי גם היום, האנטישמיות עדיין מושרשת  היטב באוכלוסייה הגרמנית.

על פי המחקר החדש חושבים 18% מהגרמנים כי היהודים אשמים ברדיפתם בגלל התנהגותם. הסקר פורסם ביום שלישי בבילפלד על ידי המכון הבינתחומי לחקר סכסוכים ואלימות (ICG) באוניברסיטת בילפלד.

15% מהנשאלים סבורים כי ליהודים יש יותר מדי השפעה בגרמניה. אצל הנשאלים מעל לגיל 60, נתון זה עמד על 23%. למעלה ממחצית הנשאלים (55 אחוזים) כועסים על כך שמאשימים את הגרמנים גם היום בפשעים נגד היהודים. ל- 49 אחוזים “נמאס לשמוע שוב ושוב על פשעי הגרמנים נגד היהודים.”

החוקרים אמרו עוד כי ההפגנות נגד המלחמה בעזה בקיץ האחרון “עוררו מחדש את האנטישמיות בצורה מפחידה”. על פי המחקר מבינים 28% כי בעקבות המדיניות הישראלית יש לאנשים משהו נגד יהודים.”

גם ביקורת השוואתית בין הנאצים לישראל נפוצה ביותר: 40% מדברים על “מלחמת השמדה נגד הפלסטינים” ועבור 27% “המדיניות הישראלית כלפי הפלסטינים איננה שונה ממה שעשו הנאצים ברייך השלישי ליהודים”. המחקר  בודק ב- 12 השנים האחרונות  את השנאה כלפי קבוצות אוכלוסייה מסוימות בגרמניה. לצורך כך, הם חקרו 500 גרמנים.

לקבלת מידע נוסף, ראה באינטרנט של המכון הבינתחומי לחקר סכסוכים ואלימות: www.uni-bielefeld.de/ikg

אנטישמיות קלאסית

ליהודים יש יותר מדי השפעה בגרמניה

15%

בגלל התנהגותם, היהודים אשמים ברדיפות נגדם

18%

אנטישמיות משנית/ מנטאליות
זה מרגיז אותי שגם היום מפנים אצבע מאשימה כלפי הגרמנים על מה שעשו ליהודים

55%

נמאס לי לשמוע כל הזמן על הפשעים של הגרמנים כנגד היהודים

49%

אנטישמיות הקשורה בישראל
בעקבות המדיניות הישראלית, אני אוהד פחות ופחות את היהודים

20%

בעקבות המדיניות של ישראל קל לי להבין כי יכול להיות לך משהו נגד היהודים

28%

ביקורת השוואתית בין גרמניה הנאצית וישראל
ישראל מנהלת מלחמת השמדה נגד הפלסטינים

40%

מה שישראל עושה היום לפלסטינים לא שונה ממה שעשו הנאצים ברייך השלישי ליהודים

27%