LOADING

Type to search

אירועים אנטישמיים סרביה תעמולה

נצבעו מחדש הרכבות של היטלר

Share
מקור: URL

בלגרד – קרון “Beovoza“, אשר עליו צוירו דמותו של אדולף היטלר וצלב קרס –  הוצא ממערך התנועה, נצבע מחדש והוחזר למערך התנועה –  הודיע המפעל הציבורי “מסילות הברזל של סרביה”. מפעל זה פרסם התנצלות פומבית בגין התקרית עם כתובת הגרפיטי ברכבת, והודיע על הענשתם של האחראים. הרכבת נעה במסלול שבין Batajnica והגשר של Pančevački.

 

“אנו מתנצלים עמוקות בפני כלל הציבורי, בפרט בפני אלה אשר נפגעו רגשותיהם מכך שבמערך התנועה במסילות הברזל בבלגרד מצוי קרון חשמלי ממונע עם סמלים נאציים המצוירים עליו”, נכתב בהודעה אשר עליה חתום מנהל מרכז המדיה של “מסילות הברזל של סרביה”,Nenad Stanisavljević.

 

“מסילות הברזל” של סרביה מגנה כל סימון והתוויה של סמלים נאציים ודרך פעולה נאצית, לא רק כאשר מדובר במסילות ברזל, אלא בכול תחום של החיים הציבוריים באשר הוא”, צוין בנוסף בהודעה.

 

צוין בזאת, שייענשו בחומר כל האחראים, אשר “בטרם השילוח אל מערך התעבורה, או במהלך הנסיעה, היה עליהם להבחין בסמלים הנאציים על גבי הנַיִד, ולא לאפשר לרכבת כזאת לצאת לנסיעה”.

 

הובהר מפורשות כי מדובר באלה העוסקים בשירות התחזוקה, באלה הבודקים את הגלגלים, בכרטיסנים, בנציגי הרכבות, בנהגים ובאחראים אחרים.

 

ביום שלישי לפנות הצהריים הוחל בקביעתה של אחריות אינדיווידואלית לשגיאות הגסות בעבודה שבוצעו –  מצוין בהודעה.

 

במהלך שני הימים הקודמים, הרכבת עם דמותו של היטלר נעה ללא הפרעה בתוך מערך התחבורה, ואז נאמר ב”מסילות הברזל של סרביה” שלא ידוע להם שיש להם קרון הנושא עליו את דמותו של אחד הפושעים הגדולים ביותר של המאה העשרים.

 

בהודעה הודעה, שתושבים רבים בבלגרד לא רצו לעלות על הקרון הנושא עליו את דמותו של היטלר.

 

הארגון החוץ-ממשלתי המקומי “הפעולה האזרחית – Pančevo” ביקש מהמשטרה לאתר את מחבר כתובת הגרפיטי האנטישמית, תוך שהוא מבקש בו-זמנית מהמפעל הציבורי “מסילות הברזל של סרביה” להסיר את כתובת הגרפיטי בהקדם האפשרי, וכן לאפשר את הסעתם הבלתי מופרעת של אזרחים בין בלגרד ל- Pančeva.