LOADING

Type to search

ארצות הברית סטטיסטיקה ומגמות

סקר של הליגה נגד השמצה מגלה שעמדות אנטישמיות נמצאות בעלייה באמריקה

Share
מקור: URL

סקר ארצי של העם האמריקאי אשר פורסם היום על ידי הליגה נגד השמצה (ADL) מצא כי עמדות אנטישמיות עלו מעט באמריקה, ומוכיח שוב כי “אמונות אנטישמיות ממשיכות לאחוז בפגם מוסרי” בחלק קטן אך לא מהותי של אמריקה.

 

סקר הליגה נגד השמצה מצא כי 15 אחוזים מהאמריקאים – קרוב ל – 35 מיליון מבוגרים – מחזיקים בהשקפות אנטישמיות עמוקות, עלייה של 3 אחוזים מסקר דומה שנערך בשנת 2009,  והתאמה לרמות הנטייה האנטישמית אשר נרשמו בארצות הברית בשנים 2005 ו – 2007. במהלך העשור האחרון, הרמה הגבוהה ביותר של גישות אנטישמיות דווחה בשנת 2002, כאשר סקר הליגה נגד השמצה מצא ש – 17 אחוזים מהאמריקאים מחזיקים בגישות אנטי יהודיות.

 

סקר 2011 על גישות אמריקאיות כלפי יהודים באמריקה הינו סקר טלפוני של 1,754 מבוגרים, אשר נערך ב – 13-23 באוקטובר על ידי ‘אסטרטגיות Marttila’ של וושינגטון די.סי. ובוסטון. היקף טעות הדגימה הוא +/-2.8 אחוזים.

 

“העובדה כי עמדות אנטישמיות התרחבו באופן משמעותי במהלך השנתיים האחרונות מטרידה ומעוררת שאלות לגבי ההשפעה של מגמות רחבות באמריקה – אי וודאות כלכלית, אי וודאות חברתית, ירידה באדיבות וצמיחה בקיטוב – על העמדות כלפי היהודים”, אמר אברהם ה. פוקסמן, מנהל הליגה נגד השמצה. “מטריד הדבר שעם כל הצעדים שעשינו על מנת להפוך לחברה סובלנית יותר, אמונות אנטישמיות ממשיכות לאחוז בפגם מוסרי זה בחלק קטן אך לא מהותי של הציבור האמריקאי”.

 

בין הממצאים המטרידים יותר, מראה סקר הליגה נגד השמצה כי בתקופה של אבטלה גבוהה ואי וודאות כלכלית, גוברים מיתוסים עתיקי יומין על יהודים, כסף וכוחם של היהודים בעסקים.

 

תשעה עשר אחוזים (19%) מהאמריקאים ענו “כנראה נכון” על האמירה “ליהודים יש יותר מדי שליטה / השפעה על Wall Street”, עלייה מ – 14 האחוזים שהיו בשנת 2009.

 

“הסטריאוטיפ על יהודים ומעמד הכסף, והעובדה כי יותר אמריקאים מקבלים כעת את האמירות הללו על יהודים כנכונות, מצביעה על כך כי ההאטה במשק, יחד עם הדמוגרפיה המשתנה בחברה שלנו, תרמו אולי לעלייה ברגשות אנטישמיים”, אמר מר פוקסמן. “האמונה האנטישמית הישנה על נאמנות יהודית ומותו של ישו והכוח היהודי, שוב נשארת חזקה”.

 

ממצאים נוספים:

 

נטיות אנטישמיות נמדדות על ידי אינדקס של 11 שאלות אשר פותחו על ידי הליגה נגד השמצה לפני למעלה מ – 40 שנה. האינדקס כולל 11 אמירות המשמשות למדידת הגישות האנטישמיות של המשיבים.

 

בסקר החדש, מספר מפתיע של אמריקאים הסכים עם אמירות ביקורתיות חריפות על יהודים:

 

 • ארבעה עשר אחוזים (14%) הסכימו עם האמירה כי “ליהודים יש היום יותר מדי כוח בארצות הברית”, עלייה מ – 13 אחוזים בשנת 2009.

 

 • חמישה עשר אחוזים (15%) הסכימו כי יהודים “מוכנים יותר לבצע מעשים מפוקפקים”, עלייה קטנה מ – 2009.

 

 • ששה עשר אחוזים (16%) הסכימו כי “אנשי עסקים יהודיים הינם כל כך ממולחים, שלאחרים אין סיכוי”, עלייה מ – 13 אחוזים בשנת 2009.

 

 • שלושים אחוזים (30%) מאמינים כי יהודים הם “נאמנים יותר לישראל מאשר לאמריקה”, אחוז שנותר כמעט ללא שינוי מאז הסקר של הליגה נגד השמצה שנערך בשנת 1964, למרות השינוי בהרכב אוכלוסיית ארצות הברית.

 

 • קרוב למחצית מכלל המשיבים הסכימו עם האמירה כי יהודים “נשארים יחד יותר מאמריקאים אחרים, ו – 33 אחוזים אמרו כי הם מאמינים שיהודים “רוצים תמיד להיות בראש העניינים”.

 

 • מספר גדול להפתיע של אמריקאים ממשיך להאמין כי “היהודים היו אחראים למותו של ישו”. שלושים ואחד אחוזים (31%) מהאמריקאים מסכימים עם האמירה הזאת. רבע מהאמריקאים מאמינים כי יהודים “עדיין מדברים יותר מדי על מה שקרה להם בשואה”.

 

מגמות דמוגרפיות, מיעוטים, ואנטישמיות

 

במידה רבה, על פי סקר הליגה נגד השמצה, האמריקאים המשכילים הם המשוחררים ביותר מדעות קדומות. אמריקאים משכילים פחות נוטים יותר לאחוז בדעות אנטישמיות. הסקר מצא כי 22 אחוזים מבוגרי בתי ספר תיכוניים או כאלה אשר השלימו השכלה תיכונית אוחזים בדעות אנטישמיות חריפות, לעומת 13 אחוזים מבין אלה אשר השלימו לימודים בקולג’, ו – 9 אחוזים מבין אלה אשר קבלו תואר אקדמי מהקולג’.

 

הסקר בחן גם השקפות אנטישמיות בקרב קבוצות מיעוטים גדולות באופן משמעותי:

 

 • היספאנים: שוב, אמריקאים היספאנים אשר נולדו מחוץ לארצות הברית נוטים יותר להחזיק בדעות אנטישמיות. על פי הסקר, 42 אחוזים מההיספאנים אשר נולדו מחוץ לארצות הברית מחזיקים בדעות אנטישמיות, לעומת 20 אחוזים מהיספאנים שנולדו בארצות הברית.

 

 • אפרו-אמריקאים: בארבע השנים האחרונות, דעות אנטישמיות בקרב אפרו-אמריקאים נותרו יציבות, אך הן גבוהות יותר באופן עקבי מהאוכלוסייה הכללית. בשנת 2011, 29 אחוזים מהאמריקאים האפריקאים הביעו דעות אנטישמיות בולטות. אחוז זה עולה בקנה אחד עם הממצאים של הסקרים הקודמים.

 

משמעות הצמיחה המתמדת של האוכלוסייה ההיספאנית, כעת 15 אחוזים מאוכלוסיית המבוגרים, היא כי ההיספאנים והאפרו-אמריקאים יחד מהווים עכשיו 27 אחוזים מהאוכלוסייה האמריקאית, מספר אשר לבטח יגדל בשנים הבאות. על פי סקר הליגה נגד השמצה, צמיחה בקבוצות אוכלוסייה אלה עם אמונות אנטישמיות באחוז גבוה יותר באופן משמעותי מאשר בכלל האוכלוסייה, משמעותה שנטיות אנטישמיות בשנים הבאות יהוו אתגר.

 

“בתקופה שבה קיימות מגמות סותרות בחברה האמריקאית – מצד אחד עלייתו של נשיא אמריקאי אפריקני, ומצד שני עלייה ברגשות אנטי היספאניים ואנטי מוסלמיים – השאלה היא האם עלייה זו ברגשות אנטישמיים מאותתת על מגמה רחבה יותר בעמדות כלפי יהודים או לא. רק הזמן יגיד”.

 

ממצאים חיוביים

 

נמצא שיהודים זוכים להערכה רבה במדדי מפתח רבים. אפילו האמריקאים המחזיקים בדעות אנטישמיות ביותר הסכימו עם אמירות חיוביות רבות לגבי יהודים, לרבות:

 

 • ליהודים יש אמונה חזקה באלוהים (79 אחוזים);

 

 • היהודים תרמו רבות לחיי התרבות של אמריקה (64 אחוזים);

 

 • היהודים מדגישים את חשיבות חיי המשפחה (83 אחוזים).

 

הסקר נערך על בסיס מדגם של 1,200 איש בתוספת מדגם של 243 אפרו-אמריקאים ושל 227 היספאנים, אשר הביאו למדגם של 400 איש עבור שתי הקהילות. בשאלות רבות, הסקר השתמש בטכניקה של “דגימה מפוצלת”, תהליך שבו מדגם של 1,200 בני אדם חולק לשני מדגמים מייצגים דמוגרפית של 600 משיבים בכל מדגם. בשאלות אלה, היתה בסקר טעות דגימה של +/- 4.9 אחוזים.

 

מטרת חלוקת הדגימה בסקר היתה למקסם את מספר השאלות שניתן לשאול, לבחון השערות שונות לגבי נושא מסוים, ולבחון השפעה של ניסוח שונה של השאלות.