LOADING

Type to search

איטליה אירועים אנטישמיים חילול

כתובת נאצה אנטישמית

Share
מקור: URL

Bergamo – כתובת נאצה אנטישמית רוססה על המדרכה המובילה אל בית הקברות ועל קירות בתים באיזור. בכתובת נכתב “EBREI DI MERDA”, “חרא של יהודים”