LOADING

Type to search

אירועים אנטישמיים הולנד תעמולה

כתובות נאצה אנטישמיות בבית הספר היהודי

Share
מקור: URL

Leek, Groningen-  צלב קרס והסימול “C18” רוססו על דלת הכניסה למוזיאון היהודי בבית הספר . C18 היא קבוצה ניאו נאצית בינלאומית:  ‘C’ מציין Combat  והמספרים 1 ו 8 מפנים לאותיות A ו-H של האלפבית הלועזי, כשהכוונה היא לאדולף היטלר.