LOADING

Type to search

אירוע אלים אירועים אנטישמיים יוון

הוצת בית הכנסת של קורפו

Share
מקור:

קורפו – אלמונים ניסו לשרוף את בית הכנסת ברובע היהודי בלב קורפו.

סיור משטרתי הבחין בעשן שיצא מהמבנה וריח של שריפה מיד לאחר פרוץ השריפה.  ההתערבות של מכבי האש הצליחה למרבה המזל לכבות את השריפה במהירות לפני שהיא התפשטה.


הפושעים אספו את הספרים הישנים בנקודה אחת מול ההיכל של בית הכנסת,  שם נמצאים הכתבים היהודיים וספרים עתיקים בעלי ערך רב, של יותר מ-  400 שנה, והדליקו אותם.

אחר הערכות ראשוניות של המשטרה, חפצי ערך לא חסרים. הם פרצו דרך דלת עץ כבדה,,אותה הם שברו,  כנראה עם מוט ברזל.
חברי הקהילה היהודית של קורפו התאספו במקום, מנסים לברר מה קרה. על פי מה שנמסר לא היו אזהרות או איומים.