LOADING

Type to search

אירוע אלים אירועים אנטישמיים גרמניה

אבן הושלכה על בניין הקהילה היהודית

Share
מקור: URL

Bernau – אבן בגודל של 25 ס”מ הושלכה על אחד מחלונות בניין הקהילה היהודית. השמשה התנפצה וחלק מהחלון נשבר. איש לא נפגע. בתיבת הדואר רוסס גם צלב קרס.