LOADING

Type to search

אירועים אנטישמיים תעמולה

קמרון- מאמר הקורא להרג יהודים פורסם בעיתון

Share
מקור:

במאמר שפורסם בעיתון הפרטי “La Tribune de L‘est” הופיעה הקריאה להרוג את כל יהודי העולם ובכך להשלים את מלאכתו של היטלר המתואר כקדוש ונביא.  הפצה של העיתון הנ”ל אסורה מזה שנתיים, ולכן העיתון הודפס ללא תאריך וללא מקום ההדפסה, כמתחייב בחוק. הסתה לשנאה ורצח על רקע גזעני מהווים עבירה על החוק בקמרון. בעקבות כך מתכוון שר הפנים הקמרוני לבדוק מה ניתן לעשות במסגרת החוק.