LOADING

Type to search

אוקראינה אירועים אנטישמיים תעמולה

אוקראינה – ועדה אוקראינית אוסרת הקרנת סרט על השואה בבתי ספר

Share
מקור:
בכירים אוקראינים אוסרים על הקרנתו של סרט על השואה, בעקבות לחץ של מפלגה לאומנית קיצונית.
ארגון יהודי ארגן את הקרנתו של הסרט “שני ריקודי טנגו”, העוסק בחלקו בשיתוף הפעולה של האוקראינים עם הנאצים, בשבעה בתי ספר. ועדה אזורית היושבת ב– Lviv, נענתה לדרישות מפלגת החופש, בראשותו של Oleg Tyagnybok, לאסור על הקרנת הסרט.
Tyagnybok סולק מן הגוש הפוליטי המרכזי, “אוקראינה שלנו”, כאשר שיבח את חברי “חיל המרד האוקראיני”, כח צבאי אשר פעל במלחה”ע השנייה, לחם ברוסים ובגרמנים ופגע ביהודים. הוא הלל את הצבא על שלחם ברוסים, בגרמנים, “ביהודונים ושאר זבל אשר ניסו לקחת מאיתנו את אוקראינה שלנו“.