LOADING

Type to search

אירועים אנטישמיים התנכלות צרפת

צרפת – התנכלות לתלמידה יהודיה

Share
מקור:
במכללה בעיר
Strasbourg

, תלמידה שהבחינה במילות השמצה כלפי יהודים שהיו כתובים בספר היא הביעה תרעומת בפני חבריה וזכתה לסטירות בפניה. לאחר מכן, ביציאה מן המכללה קבוצת תלמידים צעקה לעברה “יהודים מזדיינים, יהודים מזדיינים” תוך שהם מלווים אותה עד לתחנת החשמלית.