LOADING

Type to search

אירועים אנטישמיים צרפת תעמולה

צרפת – הערות אנטישמיות במהלך ישיבת עסקים

Share
מקור:
במהלך פגישת שותפים עסקיים בפריס, שני משתתפים העירו הערות אנטישמיות ואמרו “אתם היהודים תמיד משחקים את הקורבן, אתם ברברים”.