LOADING

Type to search

אירועים אנטישמיים צרפת תעמולה

צרפת – כתובות נאצה אנטישמיות

Share
מקור:
כתובות מרוססות נמצאו בעיר
Nice

: “יחי תאי הגזים, לז… את המשטרה” יחד עם צלבי קרס והכיתוב “עבור היהודים”, ובנוסף ציור של לב ובתוכו “פלסטין”.