LOADING

Type to search

אירועים אנטישמיים ארגנטינה חילול

ארגנטינה – בית קברות חולל ב- Rio Cuarto

Share
מקור:
הכתובות “היהודים הם הפרזיטים של העם”, “היהודים מרעילים את המדינה” ו- “ארגנטינה תנצח” רוססו בצבע שחור בכניסה לבית הקברות היהודי ב- Rio Cuarto. בנוסף, רוסס צלב קרס על שער הכניסה.