LOADING

Type to search

מאבק מאבק באנטישמיות קנדה

קנדה – מאמץ קנדי ללימוד וחינוך בדבר השואה

Share
מקור:
קנדה תתרום קרוב למיליון דולר לטובת מאמץ לאומי של שלוש שנים, למחקר וחינוך הקנדים בדבר השואה.
הממשל ייצור שותפות עם הזרוע הקנדית של ארגון בני ברית, להפעלה של כוח משימה חדש אשר יפעל לחקר, הזכרה וחינוך על השואה.
ההכרזה יצאה מפי השר לענייני אזרחות, הגירה ורב-תרבותיות, Jason Kenney, אשר נאם בוועידה להפקת לקחים ממסעה הכושל של הספינה St. Louis.
הספינה המפורסמת הפליגה מהמבורג ב-1939, עמוסה בפליטים יהודים מאירופה של היטלר. הספינה הוכרחה לחזור לאירופה, ורבים מנוסעיה נספו בשואה. הוועידה, אשר כותרתה “עידן St. Louis : צופים לאחור, נעים קדימה”, מציינת 70 שנה לסירובה של קנדה לתת לנוסעים לרדת מן האוניה.
על פי הצהרה ממשרדו של Kenney, תקציב השנה הראשונה מיועד למימון הוועידה עצמה ולהתחלת פעילותו של כוח המשימה, אשר יכלול אנשי אקדמיה, משפטנים מומחים ומחנכים יחד עם ניצולי שואה וחברים בקהילה היהודית, במאמץ לחלוק עבודות מחקר וחינוך אשר נעשות בקנדה.
במהלך השנה השנייה והשלישית להסכם, יערוך כוח המשימה מחקר מעמיק יותר על מאורע ספינת St. Louis. המאמץ יכלול גם פיתוח והוצאה לאור של אמצעי חינוך, כולל מדריך למורה, ספר קריאה המיועד לתלמידי חטיבה וסרט תעודה, ויספק הדרכה למחנכים המלמדים על השואה.
ההכרזה באה לאור תוצאותיו של סקר המראה כי רוב הקנדים, 54 אחוזים, סבורים כי ארצם הציעה מקלט ליהודים אשר ברחו מפני השואה.
הסקר, אשר כלל 1,500 קנדים, מגלה כי 21 אחוזים מן הנשאלים ציינו כי המדינה לא קיבלה יהודים, ו-25 אחוזים לא ידעו אם קנדה פתחה, או סירבה לפתוח, את שעריה לאלו אשר נמלטו מפני השואה.