LOADING

Type to search

מאבק מאבק באנטישמיות רוסיה

רוסיה – בעקבות חומר לימוד אנטישמי, נצטוו אנשי משטרה לבקר בבית כנסת.

Share
מקור:

בית הספר לשוטרים של משטרת St. Petersburg, שולח את תלמידיו ואנשי הסגל לביקור חובה בבית הכנסת בעיר כחלק מתכנית הלימודים, זאת בעקבות סקנדל שפרץ סביב ספר הדרכה בעל תוכן אנטישמי, אשר נכתב על ידי אחד המורים.

סיקור נרחב, בכל אמצעי התקשורת, נעשה על ספר ההיסטוריה של רוסיה הסובייטית, אשר נכתב על ידי פרופסור Drozhin, ונמצא בשימוש נרחב באוניברסיטת משרד הפנים של St. Petersburg, מהגדולות באוניברסיטאות רוסיה, המכשירות את אנשי כוחות הביטחון.

הספר מאשים את היהודים, באופן גלוי, בהתפרקותה של ברית המועצות: “נפילת ברית המועצות ועליית חבר המדינות על אדמתה, מגשימה את חלומו של היטלר. הציונות הצליחה היכן שהנאציזם נכשל”, “הציונות חיסלה את סטאלין בצורה פיזית”.

בעקבות כתבה באמצעי התקשורת, הוציא מנהל האקדמיה את הספר מן הספריות והחליפו בספר לימוד מתון יותר. Drozhin פוטר באפריל. אולם, לדעת ההנהלה והכומר של האקדמיה Vasiliy Kudin, לא היה די בצעדים אלו בכדי להביע חרטה והם ניגשו אל רב בכדי לדון בסובלנות דתית.

במהלך הפגישה, הבטיח Kudin כי בעתיד הקרוב יבקרו תלמידי ומורי האקדמיה, בבית הכנסת של St. Petersburg בכדי ללמוד על התרבות היהודית ועל סובלנות.

מקור:
http://www.vosizneias.com/