LOADING

Type to search

מאבק מאבק באנטישמיות קנדה

קנדה – קנדה משיקה פאנל לבדיקת האנטישמיות

Share
מקור:

קנדה הקימה ועדה פרלמנטארית, רב מפלגתית, אשר תבדוק את מצב האנטישמיות במדינה.

“הקואליציה למלחמה באנטישמיות” תפעל תחת ההנהגה של שני חברי פרלמנט, Scott Reid מהמפלגה הקונסרבטיבית ו- Mario Silva מהמפלגה הליבראלית. 18 מחוקקים נוספים ממגוון מפלגות ישבו בוועדה. הוועדה תחל את פעילותה על ידי קבלת דיווחים בכתב, עד 2,000 מילים מכל יחיד או קבוצה, לא יאוחר מה-31 ביולי. בסתיו יערך שימוע בכדי לאסוף עדויות, ולסיום יופק דו”ח סופי, עד לאביב של 2010.

“האנטישמיות נמצאת בעליה ברחבי העולם, בעוצמה שלא נראתה כמוה מאז מלה”ע השניה” אמרה חברת הוועדה Joyce Murray, המשמשת כחברת פרלמנט מאזור Vancouver. היא הוסיפה כי הבדיקה “תהווה כלי חשוב להבנת מימדי התופעה בקנדה, והדרך להלחם בה”.

הוועדה הינה תוצר של “הפסגה הבין פרלמנטארית למלחמה באנטישמיות” אשר נערכה בלונדון בפברואר האחרון, ואשר המשלחת הקנדית היתה הגדולה ביותר בה.

מן הפסגה יצאה “הכרזת לונדון למלחמה באנטישמיות”, המאיצה במחוקקים בעולם כולו “להקים ועדות בדיקה וחקירה אשר מטרתן לקבוע את רמת האנטישמיות במדינתם, ולהוציא המלצות לדרכי פעולה מצד הממשל ומצד החברה”.

האנטישמיות “מעוררת דאגה בקרב כל הקנדים”, אמר Silva, מחוקק מאזור טורונטו והומוסקסואל מוצהר המאמין כי ניתן יהיה ליישם את ממצאי הוועדה עבור פשעי שנאה אחרים.

הוא מסר ל- xtra.ca, אתר הומוסקסואלים, “כאשר רואים קהילה תחת התקפה, יש לנקוט בפעולה, וזה נכון מה שאומרים: היום זו הקהילה היהודית ומחר תהיה זו הקהילה ההומו-לסבית. למעשה, הקהילה ההומו-לסבית נמצאת תחת התקפות כבר שנים רבות.”

מקור:
http://jta.org/