LOADING

Type to search

אוקראינה אירועים אנטישמיים חילול

אוקראינה – חילול בית כנסת ב Kremenchug

Share
מקור:

ארבעה אלמונים השליכו פחיות של צבע חום על בית כנסת ב- Kremenchug. האירוע התרחש בשעות הבוקר המוקדמות; האירוע נצפה על ידי אחד השומרים שהבחין במנוסתם מהמקום.

המשטרה חוקרת את האירועים וראש העיר הורה לתקן את התאורה ברחוב ליד בית הכנסת על מנת למנוע בעתיד אירעים כאלו.

מקור:
http://www.ucsj.org/