LOADING

Type to search

אירועים אנטישמיים חילול פולין

פולין – בית קברות יהודי חולל

Share
מקור:

כתובת נאצה אנטישמית שנכתבה בפולנית נכתבה בשלט הכניסה לבית הקברות ה הודי ב- Gdansk-Chelm. הכתובת בפולנית היא “יהודים לתנור, זה הוא המקום שלכם”.

בית הקברות של Chelm הוא אחד מבתי הקברות היהודים הישנים ביותר במרכז אירופה, נבנה בשנת 1694 ושופץ לאחרונה.

מקור:
http://www.ejpress.org/