LOADING

Type to search

אוסטריה אירועים אנטישמיים התנכלות

אוסטריה – התנכלות ליהודי

Share
מקור:

נוסעי מכונית חולפת צעקו “הייל היטלר” לעבר שתי מכוניות אשר נסעו לכיוון בית הכנסת העירוני וזוהו על ידי נוסעי המכונית החולפת כמכוניות השייכות ליהודים.