LOADING

Type to search

אוסטריה אירועים אנטישמיים תעמולה

אוסטריה – מכתב נאצה אנטישמי

Share
מקור:

לקהילה היהודית הגיע מכתב שבו הוסבר, שהיהודים הם האשמים בשואה, כי הם בחוצפתם טענו שהם הינם העם הנבחר. הם [היהודים] קיבלו את עונשם בזמן שלטונו של היטלר, אך עדיין לא מבינים את מהות העניין.