LOADING

Type to search

אוסטריה אירועים אנטישמיים תעמולה

אוסטריה – מכתב נאצה אנטישמי

Share
מקור:

למשרדי IKG Israelitische Kultusgemeinde Wien – (אגודת התרבות הישראלית, וינה), הגיע מכתב השמצה, שבו מפורטות ה”סיבות” לאנטישמיות. בין היתר, נאמר בו, ש“המיליארדים שנסחטו מהגרמנים בסיוע מספרים כוזבים [של קורבנות השואה], לא הועברו לקורבנות, אלא נעלמו אל חשבונות הבנק של ארגונים יהודיים שונים”.