LOADING

Type to search

אוסטרליה אירועים אנטישמיים תעמולה

אוסטרליה – כרוזים גזעניים עוררו זעם

Share
מקור:
Chris Townley זועם על כך כשהוא היווה מטרה לחומר תעמולה ניאו-נאצי וגזעני.

Townley זעם כאשר מעטפה הממונענת אליו אישית והכילה “חומר נאו נאצי אנטישמי” נחתה בתיבת הדואר שלו ב-
Meringandan West

.

במעטפה היו כרוזים שכותרתם “האם באמת היתה שואה?” ו- “הכימיה של השואה” וכן המשך הכחשת השואה.

“השואה היא שקר היסטורי, פנטזיה פוליטית והונאה פיננסית,” צורף מכתב בכרוז.

המכתב גם אומר שהכרוזים מוחרמים באוסטרליה, קנדה, צרפת, גרמניה, ספרד, שוויץ ומדינות אחרות.

מקור:
http://www.thechronicle.com.au/