LOADING

Type to search

אירועים אנטישמיים אירלנד התנכלות

אירלנד – גרפיטי אנטישמי

Share
מקור:

פעמיים בחודש נמצאה במרכז המשמש את הקהילה היהודית המשיחית כתובת גרפיטי.

נוסח הגרפיטי: “ציונים רוצחי ילדים פלשתינאים” וכן ראשי התיבות “KAJ” שמשמעותם ככל הנראה היא ‘הרגו את כל היהודים’ (“kill all Jews”).

מקור:
www.thecst.org.uk/