LOADING

Type to search

אירועים אנטישמיים בריטניה התנכלות

בריטניה – שיחת טלפון אנטישמית

Share
מקור:

הקורבן קיבל מספר שיחות טלפון אנטישמיות בביתו.

בשיחה הראשונה אמר המטלפן “למה לא הגעת לבית התפילה שלך, אתה יהודי רע וחרפה לדת שלך. הוצאתי את העורלה שלך מהאדמה ושמתי אותה בצנצנת”.

לאחר עשר דקות, התקבלה שיחה נוספת. המטלפן חזר על אותם דברים והוסיף “אני הוא היטלר שקם לתחייה” וטרק את השפופרת.

מקור:
www.thecst.org.uk/