LOADING

Type to search

מאבק מאבק באנטישמיות קנדה

קנדה – סטודנטים מגנים פשעי שנאה אנטישמיים באוניברסיטת York

Share
מקור:

סטודנטים מאוניברסיטת York ב- Torontoמגנים התקפות אנטישמיות שאירעו לאחרונה באוניברסיטה. ב-2 ביולי נמצאו חומרים אנטישמיים בשירותים של ספריית Scott, וב-7 ביולי נופץ חלון ב-Hillel – מוסד יהודי באוניברסיטת York – באקט של ונדליזם (לאחר חקירה משטרתית נקבע שמקרה החלון ב-Hillel לא נבע מסיבות אנטישמיות).

“קמפוסים של אוניברסיטאות הם מקומות של למידה ועליהם להיות חופשיים מכל ביטוי של שנאה, כולל אנטישמיות”, אמר Krisna Saravanamuttu, נשיא התאחדות הסטודנטים של York. “פשעי שנאה אלימים כמו אלה מהווים פגיעה בזכויות האזרח של הסטודנטים ויש לגנותם בכל פה”.

התאחדות הסטודנטים של York, בשיתוף פעולה עם סטודנטים בקמפוס, יוצאת במסע הסברה כנגד אנטישמיות, גזענות ואיסלמופוביה. מסע ההסברה, המהווה תגובה מקומית לשנאה ב-York, התרחב גם למכללות ולאוניברסיטאות בכל Ontario, באמצעות התאחדות הסטודנטים הקנדית.

“ביטויי שנאה, כמו אנטישמיות וגזענות, משפיעים קשות על הסטודנטים במאמציהם להשגת התעודה והתואר”, אמרה Shelley Melanson, יו”ר התאחדות הסטודנטים ב-Ontario. “פשעי השנאה שבוצעו לאחרונה מזכירים לכולם מה ארוכה הדרך עד שניתן יהיה להבטיח שמקומם של כל ביטויי הדיכוי והשנאה לא יכירם בקמפוסים”.

מקור:
http://www.newswire.ca/